“De zin van het leven is het verschil dat je maakt in het leven van anderen”

(Nelson Mandela)


Missie

Als 20 jarige logopediestudent liep ik stage in een revalidatiecentrum. Ik ervoer dat door oprechte aandacht te hebben, mensen zich op hun gemak voelden en hun zorgen durfden te uiten. Ik merkte dat dit belangrijker was dan welk behandelplan ook, want als de basis van vertrouwen gelegd was, stelden mensen zich open voor therapie. Met aandacht voor de mens achter het probleem, kon ik een verschil maken. Dat wil ik in mijn werk bereiken, dat is mijn missie.


En wanneer heb ik dan verschil gemaakt?

  • Als een kind zich trots voelt, als het niet meer onzeker is over het spreken of de leerprestaties
  • Als het plezier gaat krijgen in school, in lezen, in praten
  • Als ouders gemakkelijker kunnen communiceren met hun kind
  • Als ouders het gevoel hebben met duidelijke adviezen weer verder te kunnen
  • Als een volwassene in het openbaar durft te spreken
  • Als een volwassene zich zeker voelt over zijn stem of spraak en zich niet langer belemmerd voelt
  • Als een kind, ouder of volwassene zich gezien en gehoord voelt!

En zij maken verschil in mijn leven door de energie die ze me geven!