Orthopedagogiek

Als orthopedagoog ben ik verbonden aan praktijk Blom in Rotterdam-Kralingen. Samen met collega’s doe ik onderzoek gericht op capaciteiten en/of leerproblemen. In mijn werk als logopedist is de orthopedagogiek een mooie aanvulling, omdat ik kan signaleren wat een kind nodig heeft in zijn (leer)ontwikkeling, dit ook kan onderzoeken en vervolgens vertalen in praktische adviezen naar ouders en/of school. In het onderzoek gaat het niet alleen om de resultaten, maar vooral om het proces, omdat dit juist veel handelingsaanwijzingen geeft. De resultaten en adviezen worden mondeling met u besproken en u ontvangt een uitgebreid verslag.

U kunt bij deze onderzoeken denken aan vragen als:

  • Wat is het cognitief niveau van ons kind (IQ)?
  • Waarom verloopt het leren zo moeizaam?
  • Heeft ons kind dyslexie?
  • Heeft ons kind dyscalculie?
  • Op welke manier leert ons kind het beste?
  • Welk niveau van middelbaar onderwijs past bij ons kind?
  • Is ons kind een beelddenker?

Dergelijk onderzoek kan zowel in Rotterdam als in Poortugaal plaatsvinden. Bij een breed onderzoek, dat in twee dagdelen wordt afgenomen, werk ik meestal samen met één van mijn collega’s. De kosten van orthopedagogisch onderzoek worden niet vergoed. Voor meer informatie over de werkwijze verwijs ik naar de website van praktijk BLOM: www.praktijkblom.nl of kunt u contact met mij opnemen.

Begeleiding:

Als u voor uw kind ondersteuning op leergebied wilt, is dat ook mogelijk. U kunt denken aan begeleiding op het gebied van rekenen, technisch of begrijpend lezen en spellen. Indien er geen logopedische verklaring is voor de leerproblematiek, wordt leerbegeleiding niet vergoed.

Ik sta geregistreerd als basisorthopedagoog bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).