Werkwijze

Kinderen

Voor kinderen is de werkwijze als volgt: Na telefonische aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. In het gesprek verken ik met u de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind en uw hulpvraag en verwachtingen. Hierna volgt meestal onderzoek met observatie, spel en/of tests. In het onderzoek bekijk ik het kind in zijn totaliteit, naar de problemen, maar ook naar de sterke kanten. De resultaten en het advies verwerk ik in een verslag en bespreek ik met u. Ik geef daarbij een indicatie over de duur van de behandeling. Het is de bedoeling dat u aanwezig bent tijdens de behandelingen, zodat u zelf de vorderingen van uw kind kunt zien, vragen kunt stellen en thuis kunt oefenen met uw kind. Ook overleg met school is een belangrijke aanvulling. Ik vraag daarvoor altijd uw toestemming. Aan het eind van het behandeltraject ontvangt u een eindverslag. Bij behandelperiodes langer dan 6 maanden vindt elk half jaar evaluatie plaats.

Volwassenen

Wilt u een afspraak maken voor klachten op het gebied van stem of spraak, dan kunt u contact met mij opnemen. Bijvoorbeeld wanneer u last heeft van een vermoeide, hese stem, met meer intonatie wilt leren spreken of wanneer u duidelijker wilt articuleren. We maken een afspraak voor een intakegesprek waarin ik uw klacht en verwachtingen uitvraag. Vaak kunnen we al snel, soms na een kort onderzoek, praktisch aan de slag gaan.

Vergoeding

Logopedie wordt, in de meeste gevallen, tot 18 jaar vanuit het basispakket vergoed. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Vanaf 18 jaar wordt het eigen risico aangesproken door de zorgverzekeraar.

 Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie & Foniatrie (NVLF) en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister onder nummer 69900382591. KvK: 24492439

 Ik sta geregistreerd als basisorthopedagoog bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).